Absolwenci

Title Kurs I st Prymus Stopień pkt I st pkt II st pkt III st zal. I st. zal. II st. zal. III st. Oddział
GRZYBOWSKI Piotr #17 (05.12 - 11.12.2015) kursu II st. kpr. kaw. och. 563.40 272.78 tak tak nie 3 PSzwol
CIESIELSKI Andrzej #17 (05.12 - 11.12.2015) uł. kaw. och. 533.40 tak nie nie POZA FKO
GALA Jacek #17 (05.12 - 11.12.2015) uł. kaw. och. 522.30 tak nie nie 3 PU
PETTERS Waldemar #17 (05.12 - 11.12.2015) uł. kaw. och. 511.50 280.00 tak tak nie 3 PU
ROMAN Jakub #17 (05.12 - 11.12.2015) uł. kaw. och. 486.30 tak nie nie 3 PU
PERAK Łukasz #17 (05.12 - 11.12.2015) uł. kaw. och. 484.90 tak nie nie FKO
WACH Emanuel #17 (05.12 - 11.12.2015) uł. kaw. och. 465.70 tak nie nie 3 PU
ARAK Mateusz #16 (07.04 - 14.04.2015) kursu I st. uł. kaw. och. 527.13 194.95 tak tak nie 8 PU
BYLINA Stanisław #16 (07.04 - 14.04.2015) uł. kaw. och. 511.38 tak nie nie 12 PU
KOCIEMBA Konrad #16 (07.04 - 14.04.2015) uł. kaw. och. 507.25 tak nie nie 1 PU
KMAK Józef #16 (07.04 - 14.04.2015) uł. kaw. och. 485.88 tak nie nie 1 PU
DĄBROWSKI Dariusz #16 (07.04 - 14.04.2015) uł. kaw. och. 465.88 tak nie nie 12 PU
JANUR Edward #16 (07.04 - 14.04.2015) uł. kaw. och. 390.88 tak nie nie 1 PU
FOREMNY Paweł #15 (07.12 - 13.12.2014) kursu I st., kursu II st. kpr. kaw. och. 595.50 223.00 277.50 tak tak tak 3 PSzwol
ŁANKOWSKI Arkadiusz #15 (07.12 - 13.12.2014) kursu III st. uł. kaw. och. 570.25 282.50 tak tak tak 23 PU
NUREK Artur #15 (07.12 - 13.12.2014) st. szwol. kaw. och. 499.75 tak nie nie 12 PU
KAMIŃSKI Jarogniew #15 (07.12 - 13.12.2014) st. uł. kaw. och. 457.25 tak nie nie 20 PU
NOWIŃSKI Piotr #15 (07.12 - 13.12.2014) strz. kaw. och. 451.25 tak nie nie 12 PU
OWCZAREK Wojtek #15 (07.12 - 13.12.2014) st. strz. kaw. och. 443.50 tak nie nie 9 PU
KUHN Olaf #15 (07.12 - 13.12.2014) szwol. kaw. och. 408.25 tak nie nie 1 PSzwol
BUŁDAK Marek #15 (07.12 - 13.12.2014) uł. kaw. och. 387.25 tak nie nie 20 PU
STEC Daniel #14 (25.05 - 31.05.2014) kursu I st. st. strz. kaw. och. 74.50 tak nie nie 5 PSK
DĄBRÓWKA Krzysztof #14 (25.05 - 31.05.2014) kpr. kaw. och. 63.00 248.25 tak tak tak 8 PU
WACHOWIAK Bartosz #14 (25.05 - 31.05.2014) uł. kaw. och. 63.00 tak nie nie 15 PU
MAZUR Piotr #14 (25.05 - 31.05.2014) uł. kaw. och. 57.50 tak nie nie 1 PU
MIZERSKI Piotr #13 (15.09 - 21.09.2013) kursu I st., kursu II st. st. szwol. kaw. och. 72.00 309.13 tak tak nie 3 PSzwol
DOMAŃSKI Maciej #13 (15.09 - 21.09.2013) uł. kaw. och. 71.00 tak nie nie 1 PU
ŚLIŻ Bogdan #13 (15.09 - 21.09.2013) kpr. kaw. och. 66.00 tak nie nie 8 PU
PIERGIES Witold #13 (15.09 - 21.09.2013) strz. kaw. och. 62.50 tak nie nie 3 PSK
MARKIEWICZ Mieszko #13 (15.09 - 21.09.2013) uł. kaw. och. 60.50 tak nie nie 15 PU
STAWSKI Jacek #13 (15.09 - 21.09.2013) uł. kaw. och. 57.50 tak nie nie 8 PU
KŁONICKI Wojciech #13 (15.09 - 21.09.2013) uł. kaw. och. 53.00 tak nie nie 8 PU
OGIEGŁO Zygmunt #13 (15.09 - 21.09.2013) strz. kaw. och. 52.50 tak nie nie 3 PSK
ZAWADZKI Michał #12 (08.09 - 14.09.2013) kursu I st. uł. kaw. och. 75.00 tak nie nie 1 PU
SAMCIK Szymon #12 (08.09 - 14.09.2013) st. uł. kaw. och. 73.00 tak nie nie 15 PU
DZIARSKI Dawid #12 (08.09 - 14.09.2013) uł. kaw. och. 73.00 tak nie nie 15 PU
KOZŁOWSKI Kamil #12 (08.09 - 14.09.2013) uł. kaw. och. 72.50 tak nie nie 1 PU
KOSIAK Bartosz #12 (08.09 - 14.09.2013) uł. kaw. och. 71.50 tak nie nie 15 PU
KAMCZYK-GODOWSKI Zbigniew #12 (08.09 - 14.09.2013) uł. kaw. och. 70.50 tak nie nie 3 PU
HESS Ryszard #12 (08.09 - 14.09.2013) uł. kaw. och. 68.00 tak nie nie 3 PU
BOCHENEK Przemysław #12 (08.09 - 14.09.2013) uł. kaw. och. 60.50 tak nie nie 8 PU
IŻYKOWSKI Jacek #12 (08.09 - 14.09.2013) ppor. kaw. och. tak nie tak 3 PSzwol
ŻÓŁKIEWSKI Andrzej #11 (24.02 - 02.03.2013) por. kaw. och. 73.00 tak nie nie 2 PSzwol
ZALEWSKI Maciej #11 (24.02 - 02.03.2013) kursu I st. st. szwol. kaw. och. 72.50 tak nie nie 3 PSzwol
SYCIŃSKI Paweł #11 (24.02 - 02.03.2013) st. uł. kaw. och. 69.00 tak nie nie 2 PSzwol
BALON Adam #11 (24.02 - 02.03.2013) st. uł. kaw. och. 64.50 tak nie nie 3 PSK
KĘDZIERSKI Andrzej #11 (24.02 - 02.03.2013) st. uł. kaw. och. 63.50 244.50 tak tak tak 20 PU
LESZCZYŃSKI Aleksander #11 (24.02 - 02.03.2013) st. uł. kaw. och. 60.00 tak nie nie 12 PU
URBAN Piotr #11 (24.02 - 02.03.2013) st. uł. kaw. och. 59.50 tak nie nie 20 PU
SKOWROŃSKI Krzysztof #11 (24.02 - 02.03.2013) st. szwol. kaw. och. 58.50 tak nie nie 3 PSzwol