DĄBRÓWKA Krzysztof

Stopień: 
Zaliczony kurs I stopnia: 
tak
Punktacja I stopień: 
63.00
Zaliczony kurs II stopnia: 
tak
Punktacja II stopień: 
248.25
Zaliczony kurs III stopnia: 
tak
Oddział: