PETTERS Waldemar

Stopień: 
Zaliczony kurs I stopnia: 
tak
Punktacja I stopień: 
511.50
Zaliczony kurs II stopnia: 
tak
Punktacja II stopień: 
280.00
Zaliczony kurs III stopnia: 
nie
Oddział: 
Zaliczone SPKO: 
nie