Absolwenci

Title Kurs I st Prymus Stopień pkt I st pkt II st pkt III st zal. I st. zal. II st. zal. III st. Oddział
BUŁDAK Marek #15 (07.12 - 13.12.2014) uł. kaw. och. 387.25 tak nie nie 20 PU
STEC Daniel #14 (25.05 - 31.05.2014) kursu I st. st. strz. kaw. och. 74.50 tak nie nie 5 PSK
DĄBRÓWKA Krzysztof #14 (25.05 - 31.05.2014) kpr. kaw. och. 63.00 248.25 tak tak tak 8 PU
WACHOWIAK Bartosz #14 (25.05 - 31.05.2014) uł. kaw. och. 63.00 tak nie nie 15 PU
MAZUR Piotr #14 (25.05 - 31.05.2014) uł. kaw. och. 57.50 tak nie nie 1 PU
MIZERSKI Piotr #13 (15.09 - 21.09.2013) kursu I st., kursu II st. st. szwol. kaw. och. 72.00 309.13 tak tak nie 3 PSzwol
DOMAŃSKI Maciej #13 (15.09 - 21.09.2013) uł. kaw. och. 71.00 tak nie nie 1 PU
ŚLIŻ Bogdan #13 (15.09 - 21.09.2013) kpr. kaw. och. 66.00 tak nie nie 8 PU
PIERGIES Witold #13 (15.09 - 21.09.2013) strz. kaw. och. 62.50 tak nie nie 3 PSK
MARKIEWICZ Mieszko #13 (15.09 - 21.09.2013) uł. kaw. och. 60.50 tak nie nie 15 PU
STAWSKI Jacek #13 (15.09 - 21.09.2013) uł. kaw. och. 57.50 tak nie nie 8 PU
KŁONICKI Wojciech #13 (15.09 - 21.09.2013) uł. kaw. och. 53.00 tak nie nie 8 PU
OGIEGŁO Zygmunt #13 (15.09 - 21.09.2013) strz. kaw. och. 52.50 tak nie nie 3 PSK
ZAWADZKI Michał #12 (08.09 - 14.09.2013) kursu I st. uł. kaw. och. 75.00 tak nie nie 1 PU
SAMCIK Szymon #12 (08.09 - 14.09.2013) st. uł. kaw. och. 73.00 tak nie nie 15 PU
DZIARSKI Dawid #12 (08.09 - 14.09.2013) uł. kaw. och. 73.00 tak nie nie 15 PU
KOZŁOWSKI Kamil #12 (08.09 - 14.09.2013) uł. kaw. och. 72.50 tak nie nie 1 PU
KOSIAK Bartosz #12 (08.09 - 14.09.2013) uł. kaw. och. 71.50 tak nie nie 15 PU
KAMCZYK-GODOWSKI Zbigniew #12 (08.09 - 14.09.2013) uł. kaw. och. 70.50 tak nie tak 3 PU
HESS Ryszard #12 (08.09 - 14.09.2013) uł. kaw. och. 68.00 tak tak tak 3 PU
BOCHENEK Przemysław #12 (08.09 - 14.09.2013) uł. kaw. och. 60.50 tak nie nie 8 PU
IŻYKOWSKI Jacek #12 (08.09 - 14.09.2013) ppor. kaw. och. tak nie tak 3 PSzwol
ŻÓŁKIEWSKI Andrzej #11 (24.02 - 02.03.2013) por. kaw. och. 73.00 tak nie nie 2 PSzwol
ZALEWSKI Maciej #11 (24.02 - 02.03.2013) kursu I st. st. szwol. kaw. och. 72.50 tak nie nie 3 PSzwol
SYCIŃSKI Paweł #11 (24.02 - 02.03.2013) st. uł. kaw. och. 69.00 tak nie nie 2 PSzwol
BALON Adam #11 (24.02 - 02.03.2013) st. uł. kaw. och. 64.50 tak nie nie 3 PSK
KĘDZIERSKI Andrzej #11 (24.02 - 02.03.2013) st. uł. kaw. och. 63.50 244.50 tak tak tak 20 PU
LESZCZYŃSKI Aleksander #11 (24.02 - 02.03.2013) st. uł. kaw. och. 60.00 tak nie nie 12 PU
URBAN Piotr #11 (24.02 - 02.03.2013) st. uł. kaw. och. 59.50 tak nie nie 20 PU
SKOWROŃSKI Krzysztof #11 (24.02 - 02.03.2013) st. szwol. kaw. och. 58.50 tak nie nie 3 PSzwol
SEREN Krzysztof #11 (24.02 - 02.03.2013) uł. kaw. och. 53.00 tak nie nie 12 PU
KRACZEK Łukasz #11 (24.02 - 02.03.2013) uł. kaw. och. 52.50 tak nie nie 12 PU
HUBERT Marcin #11 (24.02 - 02.03.2013) ppor. kaw. och. tak tak tak 3 PSzwol
URBAN Paweł #11 (24.02 - 02.03.2013) ppor. kaw. och. tak tak nie 3 PSK
Mateusz SZCZEPANIAK #10 (02.12 - 08.12.2012) kursu I st. st. uł. kaw. och. 63.00 tak nie nie 9 PU
Marcin KŁOS #10 (02.12 - 08.12.2012) st. strz. kaw. och. 61.00 tak tak nie 3 PSK
Mariusz GODEK #10 (02.12 - 08.12.2012) uł. kaw. och. 56.50 tak nie nie 8 PU
Michał KOKOT #10 (02.12 - 08.12.2012) uł. kaw. och. 55.00 tak nie nie 9 PU
Patryk STRYKOWSKI #10 (02.12 - 08.12.2012) uł. kaw. och. 53.00 tak nie nie 9 PU
Wiesław WITUCKI #10 (02.12 - 08.12.2012) szwol. kaw. och. 51.50 tak nie nie 2 PSzwol
Ryszard STACHELEK #10 (02.12 - 08.12.2012) szwol. kaw. och. 45.50 tak nie nie 2 PSzwol
Paweł WARWAS #9 (10.09 - 16.09.2012) kursu I st. st. uł. kaw. och. 74.00 tak nie nie 9 PU
Roch IWASZKIEWICZ #9 (10.09 - 16.09.2012) st. uł. kaw. och. 72.50 tak nie nie 10 PU
Tadeusz JOHANIUK #9 (10.09 - 16.09.2012) st. uł. kaw. och. 68.50 tak tak nie 12 PU
Karol WIKTOREK #9 (10.09 - 16.09.2012) st. uł. kaw. och. 67.50 tak nie nie 13 PU
Marek PIASECKI #9 (10.09 - 16.09.2012) st. uł. kaw. och. 63.50 tak tak nie 12 PU
Erwin PITULA #9 (10.09 - 16.09.2012) uł. kaw. och. 56.50 tak nie nie 13 PU
Michał ZNOJEK #9 (10.09 - 16.09.2012) uł. kaw. och. 51.00 tak nie nie 13 PU
Łukasz ROSTEK #9 (10.09 - 16.09.2012) strz. kaw. och. 50.00 tak nie nie 3 PSK
Kamil FORĘC #9 (10.09 - 16.09.2012) uł. kaw. och. 49.50 tak nie nie 9 PU