Absolwenci

Title Kurs I st Prymus Stopień pkt I stsort descending pkt II st pkt III st zal. I st. zal. II st. zal. III st. Oddział
STĘPIŃ Tomasz #24 (21.11 - 30.11.2018) uł. kaw. och. 394.39 tak nie nie 3 PU
GRYGORJEW Aleks #24 (21.11 - 30.11.2018) uł. kaw. och. 395.56 tak nie nie 8 PU
Piotr DYBKOWSKI #19 (09.07 - 17.07.2016) uł. kaw. och. 395.75 tak nie nie 1 PU
SUWAJ Przemysław #24 (21.11 - 30.11.2018) uł. kaw. och. 396.50 tak nie nie 3 PSK
BORKOWSKI Wacław #24 (21.11 - 30.11.2018) szwol. kaw. och. 397.00 tak nie nie 3 PSK
SZUMILAS Karol #24 (21.11 - 30.11.2018) uł. kaw. och. 398.97 tak nie nie 8 PU
Marcin WYSZYŃSKI #25 (07.12 - 15.12.2019) uł. kaw. och. 401.38 tak nie nie 1 PU
CHARKIEWICZ Paweł #22 (01.12 - 10.12.2017) uł. kaw. och. 402.75 tak nie nie 9 PU
MOCZYDŁOWSKI Miłosz #19 (09.07 - 17.07.2016), #20 (04.12 - 10.12.2016) uł. kaw. och. 403.50 tak nie nie 9 PU
DZIOB Bartos #23 (06.01 - 14.01.2018) uł. kaw. och. 403.91 tak nie nie 20 PU
Daniel ZARZYCKI #19 (09.07 - 17.07.2016) uł. kaw. och. 407.75 tak nie nie 1 PU
KUHN Olaf #15 (07.12 - 13.12.2014) szwol. kaw. och. 408.25 tak nie nie 1 PSzwol
ZYCH Dawid #22 (01.12 - 10.12.2017) st. strz. kaw. och. 411.00 tak nie nie 3 PSK
CHRZĄSZCZ Jakub #24 (21.11 - 30.11.2018) uł. kaw. och. 414.87 tak nie nie 1 PU
Michał DUDEK #25 (07.12 - 15.12.2019) strz. kaw. och. 415.50 tak nie nie 3 PSK
Leszek SIKORSKI #19 (09.07 - 17.07.2016) uł. kaw. och. 416.75 tak nie nie PKK
DUBRAWSKI Franciszek #24 (21.11 - 30.11.2018) szwol. kaw. och. 418.72 tak nie nie 3 PSzwol
DUBRAWSKI Aleksander #24 (21.11 - 30.11.2018) szwol. kaw. och. 421.58 tak nie nie 3 PSzwol
DOMAŃSKI Stefan #22 (01.12 - 10.12.2017) szwol. kaw. och. 422.25 432.65 tak tak nie 3 PSzwol
KONOPKA Tomasz #24 (21.11 - 30.11.2018) uł. kaw. och. 422.54 tak nie nie 3 PU
Andrzej WIŚNIEWSKI #25 (07.12 - 15.12.2019) uł. kaw. och. 423.75 tak nie nie 15 PU
ZAJĄC Dawid #22 (01.12 - 10.12.2017) uł. kaw. och. 425.25 tak nie nie 3 PU
Aleksander KHAN #25 (07.12 - 15.12.2019) uł. kaw. och. 426.50 tak nie nie 1 PU
BACHUL Bartłomiej #24 (21.11 - 30.11.2018) uł. kaw. och. 426.87 tak nie nie 3 PSK
Adam KALINOWSKI #25 (07.12 - 15.12.2019) szwol. kaw. och. 426.88 tak nie nie 1 PSzwol
RYBUS Paweł #24 (21.11 - 30.11.2018) szwol. kaw. och. 427.34 tak nie nie 3 PSzwol
KARLAK Karol #24 (21.11 - 30.11.2018) uł. kaw. och. 427.71 tak nie nie 5 PU
Piotr ANDRZEJEWSKI #19 (09.07 - 17.07.2016) uł. kaw. och. 428.25 tak nie nie PKK
WOŁODKO Kacper #24 (21.11 - 30.11.2018) szwol. kaw. och. 430.59 tak nie nie FKO
SZABAT Daniel #18 (04.01 - 11.01.2016) uł. kaw. och. 432.88 tak nie nie 20 PU
Grzegorz GAWROŃSKI #19 (09.07 - 17.07.2016) uł. kaw. och. 433.00 tak nie nie 15 PU
Mateusz SZELOWSKI #25 (07.12 - 15.12.2019) strz. kaw. och. 435.13 tak nie nie 3 PSK
SZERSZEŃ Emil #24 (21.11 - 30.11.2018) szwol. kaw. och. 437.25 tak nie nie FKO
HANUSIAK Tomasz #22 (01.12 - 10.12.2017) kursu I st. st. strz. kaw. och. 438.25 tak nie nie 3 PSK
Marek WOJTCZAK #24 (21.11 - 30.11.2018) kursu I st. szwol. kaw. och. 440.35 tak nie nie 3 PSzwol
WDOWIAK Jakub #18 (04.01 - 11.01.2016) uł. kaw. och. 440.75 tak nie nie 20 PU
Karol LAR #25 (07.12 - 15.12.2019) uł. kaw. och. 443.13 tak nie nie 3 PU
OWCZAREK Wojtek #15 (07.12 - 13.12.2014) st. strz. kaw. och. 443.50 tak nie nie 9 PU
Aleksander MIROS #19 (09.07 - 17.07.2016) uł. kaw. och. 448.25 tak nie nie 23 PU
ŚMIETANA Jakub #18 (04.01 - 11.01.2016) uł. kaw. och. 448.63 tak nie nie 8 PU
Szymon WOJTOŃ #19 (09.07 - 17.07.2016) uł. kaw. och. 450.25 tak nie nie 23 PU
ŁEBKO Szymon #23 (06.01 - 14.01.2018) kursu I st. uł. kaw. och. 450.41 tak nie nie 20 PU
Marcin MYTKOWSKI #19 (09.07 - 17.07.2016) uł. kaw. och. 450.50 tak nie nie PKK
Mateusz BIAŁAS #25 (07.12 - 15.12.2019) uł. kaw. och. 451.00 tak nie nie 15 PU
NOWIŃSKI Piotr #15 (07.12 - 13.12.2014) strz. kaw. och. 451.25 tak nie nie 12 PU
Konrad WALA #25 (07.12 - 15.12.2019) uł. kaw. och. 453.36 tak nie nie 15 PU
Kamil BEDNAREK #19 (09.07 - 17.07.2016) kursu II st. uł. kaw. och. 454.75 434.40 tak tak nie 23 PU
LIPIŃSKI Dominik #18 (04.01 - 11.01.2016) uł. kaw. och. 455.75 tak nie nie 20 PU
Victor SMITH #25 (07.12 - 15.12.2019) szwol. kaw. och. 456.88 tak nie nie 3 PSzwol
KAMIŃSKI Jarogniew #15 (07.12 - 13.12.2014) st. uł. kaw. och. 457.25 tak nie nie 20 PU