CHOINA Kazimierz

Stopień: 
Zaliczony kurs I stopnia: 
tak
Punktacja I stopień: 
68.50
Zaliczony kurs II stopnia: 
nie
Punktacja II stopień: 
390.88
Zaliczony kurs III stopnia: 
nie