Kontakt

Centrum Wyszkolenia Kawalerii Ochotniczej
 
Z-ca komendanta ds. organizacji szkoleń 
por. kaw. och. Franciszek Paweł Żmudzki
tel. 601-550-525
 
Komendant CWKO
rtm. kaw. och. Piotr Szakacz
tel. 502-578-383