Bernard RACZKIEWICZ

Stopień: 
Zaliczony kurs I stopnia: 
tak
Punktacja I stopień: 
66.00
Zaliczony kurs II stopnia: 
nie
Zaliczony kurs III stopnia: 
nie