STELMACH Jakub

Stopień: 
Zaliczony kurs I stopnia: 
tak
Punktacja I stopień: 
62.50
Zaliczony kurs II stopnia: 
tak
Punktacja II stopień: 
254.58
Zaliczony kurs III stopnia: 
tak
Prymus: 
kursu II st.
Oddział: