Łukasz KOMASA

Zaliczony kurs I stopnia: 
tak
Punktacja I stopień: 
68.00
Zaliczony kurs II stopnia: 
tak
Zaliczony kurs III stopnia: 
tak
Punktacja III stopień: 
266.00
Oddział: