Mikołaj PODSIADŁO

Zaliczony kurs I stopnia: 
tak
Punktacja I stopień: 
62.50
Zaliczony kurs II stopnia: 
tak
Punktacja II stopień: 
225.70
Zaliczony kurs III stopnia: 
nie
Oddział: