Marek PIASECKI

Zaliczony kurs I stopnia: 
tak
Punktacja I stopień: 
63.50
Zaliczony kurs II stopnia: 
tak
Zaliczony kurs III stopnia: 
nie
Oddział: