BALON Adam

Zaliczony kurs I stopnia: 
tak
Punktacja I stopień: 
64.50
Zaliczony kurs II stopnia: 
nie
Zaliczony kurs III stopnia: 
nie
Oddział: