KĘDZIERSKI Andrzej

Zaliczony kurs I stopnia: 
tak
Punktacja I stopień: 
63.50
Zaliczony kurs II stopnia: 
tak
Punktacja II stopień: 
244.50
Zaliczony kurs III stopnia: 
tak
Oddział: