HESS Ryszard

Stopień: 
Zaliczony kurs I stopnia: 
tak
Punktacja I stopień: 
68.00
Zaliczony kurs II stopnia: 
tak
Zaliczony kurs III stopnia: 
tak
Oddział: 
Zaliczone SPKO: 
nie