FOREMNY Paweł

Stopień: 
Zaliczony kurs I stopnia: 
tak
Punktacja I stopień: 
595.50
Zaliczony kurs II stopnia: 
tak
Punktacja II stopień: 
223.00
Zaliczony kurs III stopnia: 
tak
Punktacja III stopień: 
277.50
Prymus: 
kursu I st.
kursu II st.
Oddział: