ŁANKOWSKI Arkadiusz

Stopień: 
Zaliczony kurs I stopnia: 
tak
Punktacja I stopień: 
570.25
Zaliczony kurs II stopnia: 
tak
Zaliczony kurs III stopnia: 
tak
Punktacja III stopień: 
282.50
Prymus: 
kursu III st.
Oddział: