ARAK Mateusz

Stopień: 
Zaliczony kurs I stopnia: 
tak
Punktacja I stopień: 
527.13
Zaliczony kurs II stopnia: 
tak
Punktacja II stopień: 
194.95
Zaliczony kurs III stopnia: 
tak
Prymus: 
kursu I st.
Oddział: 
Zaliczone SPKO: 
nie