ŁUCZNIK Mateusz

Stopień: 
Zaliczony kurs I stopnia: 
tak
Punktacja I stopień: 
526.00
Zaliczony kurs II stopnia: 
nie
Zaliczony kurs III stopnia: 
nie
Prymus: 
kursu I st.
Oddział: