Natan GÓRSKI

Stopień: 
Zaliczony kurs I stopnia: 
nie
Punktacja I stopień: 
324.50
Zaliczony kurs II stopnia: 
nie
Zaliczony kurs III stopnia: 
nie
Oddział: