SEIBT Zbigniew

Stopień: 
Zaliczony kurs I stopnia: 
tak
Punktacja I stopień: 
538.50
Zaliczony kurs II stopnia: 
tak
Punktacja II stopień: 
270.83
Zaliczony kurs III stopnia: 
nie
Prymus: 
kursu I st.
Oddział: 
Zaliczone SPKO: 
nie