WÓJTOWICZ Jakub

Stopień: 
Zaliczony kurs I stopnia: 
tak
Punktacja I stopień: 
532.00
Zaliczony kurs II stopnia: 
tak
Punktacja II stopień: 
318.75
Zaliczony kurs III stopnia: 
nie
Oddział: 
Zaliczone SPKO: 
nie