DOMAŃSKI Stefan

Stopień: 
Zaliczony kurs I stopnia: 
tak
Punktacja I stopień: 
422.25
Zaliczony kurs II stopnia: 
tak
Punktacja II stopień: 
432.65
Zaliczony kurs III stopnia: 
nie
Oddział: 
Zaliczone SPKO: 
nie