CYRANKIEWICZ Jarosław

Stopień: 
Zaliczony kurs I stopnia: 
tak
Punktacja I stopień: 
391.50
Zaliczony kurs II stopnia: 
nie
Zaliczony kurs III stopnia: 
nie
Oddział: 
Zaliczone SPKO: 
nie