ZIĘBA Jakub

Zaliczony kurs I stopnia: 
tak
Punktacja I stopień: 
386.25
Zaliczony kurs II stopnia: 
nie
Zaliczony kurs III stopnia: 
nie
Oddział: 
Zaliczone SPKO: 
nie