LIBUSZOWSKI Kacper

Stopień: 
Zaliczony kurs I stopnia: 
tak
Zaliczony kurs II stopnia: 
nie
Punktacja II stopień: 
433.39
Zaliczony kurs III stopnia: 
nie
Oddział: 
Zaliczone SPKO: 
nie